Cây Chanh Choai 01

CHỈ TIÊU NĂNG SUẤT – CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM CÂY CHANH ĐÀO:

  • Tiêu chuẩn sản xuất: TCCS 01:2011/CGNTIS
  • Tỉ lệ đồng đều ≥95%
  • Quy trình sản xuất: Ghép cành. Nguyên liệu thu từ vườn cây đầu dòng. Sản xuất tuân thủ theo qui trình kỹ thuật nghiêm ngặt, bảo đảm cây giống hoàn toàn không mang mầm bệnh vàng lá Greening.
  • Cự ly trồng: 2x2m/cây
  • Năng suất: 5-7 tấn/ha
  • Chỉ tiêu khác: Dễ ra hoa, đậu trái

0989637216

ZALO
0989637216