Cây Chuối Tây Thái

Đặc điểm chính của giống:
Chuối tây thái nuôi cấy mô cho cây giống với khả năng sinh trưởng và phát triển tốt, năng xuất cao chất lượng ổn định. Có khả năng kháng bệnh tốt, chịu hạn hán cao
Cây chuối tây thái nuôi cấy mô giống có chiều cao từ 15-25cm
Thời gian từ trồng đến thu hoạch 12-15 tháng.
Buồng quả có 14 -16 nải, khối lượng mỗi buồng 25 kg.
Năng suất 1,5 - 1,7 tấn/ 1 sào Bắc Bộ hay 40-45 tấn/ha.
Mật độ trồng: 70 cây / 1 sào Bắc Bộ hay 2.000 cây / 1ha
Chuối tây thái nuôi cấy mô cho cây giống với khả năng sinh trưởng và phát triển tốt, năng xuất cao chất lượng ổn định. Có khả năng kháng bệnh tốt, chịu hạn hán cao
 
 
Hiệu quả kinh tế xã hội
- Hiệu quả kinh tế: 16.000.000 - 18.000.000/ 1 sào Bắc Bộ.
- Triển vọng: Có thể phát triển thành những vùng sản xuất tập trung quy mô lớn ở các vùng Trung du miền núi phía Bắc, Đồng bằng Bắc bộ và Bắc Trung bộ…
Sản phẩm khác

0989637216

ZALO
0989637216